Profesionální překladatelské služby

Naše společnost zajišťuje překlady a tlumočení především pro stálé zákazníky a nové zákazníky na doporučení. Pracujeme v programu SDL Trados a na platformě Windows v programech Microsoft Office.

Společnost SENTA s.r.o. existuje od r. 1993 a zastřešuje téměř výhradně překladatelskou činnost své majitelky. Zaměřuje se na překlady pro stálé zákazníky, a to překlady z/do němčiny a angličtiny, příp. ověřené překlady z/do němčiny. Jiné jazyky nezpracováváme. Tlumočnické činnosti se omezují pouze na tlumočení pro stálé zákazníky.

Kdo jsou naši zákazníci?

Spektrum našich zákazníků sahá od velkých společností zaměřených na energetiku přes stavební firmy, výrobce tiskových strojů, podniky zpracovávající sklo a řadu jiných průmyslových výrobců, přes reklamní firmy, zdravotnické společnosti, právníky a velkoobchodní společnosti až po několik málo překladatelských agentur včetně zahraničních. Nové zákazníky získáváme především na doporučení našich spokojených stálých zákazníků.

Nepracujeme pro Evropskou unii ani organizace na ni napojené.

Co od nás můžete očekávat

K našim přednostem, které zákazníci oceňují, patří vedle jazykové kvality hlavně pružnost, maximální vstřícnost, snaha o logickou kontrolu překladů, podle potřeby poradenství a v neposlední řadě naše úsilí o kompaktní, srozumitelné vyjadřování bez pokusů o „načechrávání“ překladů, přičemž lze na požádání z cizojazyčné předlohy vytvořit i stručný výtah, aby zákazníkům nenabíhaly zbytečné náklady.

Pracujeme v programu SDL Trados a na platformě OS Windows v programech kancelářského balíku Microsoft Office.

Jste-li nový zákazník, nezapomeňte prosím ve svém požadavku uvést, kdo z našich stálých zákazníků Vám na nás dal kontakt. Na požádání Vám pošleme náš ceník.

Prohlášení k GDPR: Společnost neuchovává žádná osobní data zákazníků a nepředává je ani dále nikomu ke zpracování, neboť si účetnictví vede sama a objednané zakázky vrací na adresu, odkud přišly, kam posléze jde i faktura.

Za služby společnosti SENTA s.r.o. lze platit pouze bezhotovostně bankovním převodem.