Profesionální překladatelské služby

Naše společnost zajišťuje překlady a tlumočení především pro stálé zákazníky a nové zákazníky na doporučení. Pracujeme v programu SDL Trados a na platformě Windows v programech Microsoft Office.

Společnost SENTA s.r.o. existuje od r. 1993 a zastřešuje téměř výhradně překladatelskou činnost své majitelky. Zaměřuje se na překlady pro stálé zákazníky, a to překlady z/do němčiny a angličtiny, příp. ověřené překlady z/do němčiny. Jiné jazyky nezpracovává, protože nemá nikoho, kdo by takové překlady dokázal spolehlivě zkontrolovat. Tlumočnické činnosti se omezují rovněž na tlumočení pro stálé zákazníky.

Noví zákazníci k nám přicházejí takřka ve 100 % případů na doporučení našich stálých zákazníků, jejichž spektrum sahá od velkých společností zaměřených na energetiku přes stavební firmy, výrobce tiskových strojů, podniky zpracovávající sklo a řadu jiných průmyslových výrobců, přes reklamní firmy, zdravotnické společnosti, právníky a velkoobchodní společnosti až po několik málo překladatelských agentur včetně zahraničních.

Nepracujeme pro Evropskou unii ani organizace na ni napojené.

K našim přednostem, které zákazníci oceňují, patří vedle jazykové kvality hlavně pružnost, maximální vstřícnost, snaha o logickou kontrolu překladů, podle potřeby poradenství a v neposlední řadě naše úsilí o kompaktní, srozumitelné vyjadřování bez pokusů o „načechrávání“ překladů, přičemž lze na požádání z cizojazyčné předlohy vytvořit i stručný výtah, aby zákazníkům nenabíhaly zbytečné náklady.

Pracujeme v programu SDL Trados a na platformě OS Windows v programech kancelářského balíku Microsoft Office.

Jste-li nový zákazník, nezapomeňte prosím ve svém požadavku uvést, kdo z našich stálých zákazníků Vám na nás dal kontakt. Na požádání Vám pošleme náš ceník.